איך התנודתיות בשוק ההון משפיעה על מסחר באופציות

תנודתיות צפויה היא תנועת המחיר של מניה או נייר ערך הצפויה על פני תקופה של זמן. התנודתיות הצפויה היא מדד להערכת ציפיות התנודתיות העתידיות.

נקודות מרכזיות

  • תנודתיות צפויה היא תחזית השוק לטווח התנועה של מניה לתקופה מסוימת.
  • תנודתיות צפויה משפיעה על מחירי חוזי האופציות: רמת תנודתיות גבוהה גורמת לעליה במחירי האופציות ולהיפך כשיש תנודתיות נמוכה מחירי האופציות נמוכים יותר יחסית.
  • התנודתיות הצפויה לרוב עולה בשווקים יורדים ופוחתת בשוק עולה.
  • ערך הזמן וסחירות במניה הם הגורמים העיקריים המשפיעים על חישב התנודתיות הצפויה.

מהי תנודתיות צפויה?

תנודתיות ראשי התיבות שלה באנגלית IV נקראת ובאנגלית Implied Volatility תנודתיות צפויה מתייחסת לעוצמה שבה מחיר המניה נע לאורך תקופה.

התנודתיות הצפויה מעריכה על בסיס משתנים שונים את התנודתיות הצפויה בעתיד. IV מעריך את טווח המחירים הפוטנציאלי לתקופת זמן מוגדרת.

התנודתיות הצפויה אינה חוזה את הכיוון או המחיר אליו תנועה המניה. אך התנודתיות מנבאת את העוצמה של התנועה האפשרית במחיר המניה, כאשר תנודתיות גבוהה משמעותה תנועת מחיר גדולה (שיכול להיות לכל כיוון מעלה או מטה).

תנודתיות נמוכה משמעותה שתנועת המחיר לתקופה מוערכת וצפויה להיות בטווח צר יותר. למניות שונות רמות תנודתיות שונות, ותנודתיות היא דבר שיכול לזוז, ולהשתנות מקצה לקצה. כך שמניה עם תנודתיות נמוכה כיום יכולה להיות עם תנודתיות גבוהה בעתיד. ותנודתיות היא דבר שהרבה יותר קל לחזות ולצפות מאשר מחירי מניות.

מה ההבדל בין תנודתיות צפויה לתנודתיות היסטורית?

בעוד התנודתיות הצפויה מסתכלת קדימה ומנסה לנבא את תנועת המחיר העתידית בהתבסס על ציפיות השוק.
תנודתיות היסטורית, לעומת זאת, היא מדד שמסתכל לאחור ומתאר את תנועת המחיר של נייר ערך בעבר.
הוא מודד כמה מחיר של מניה נע בעבר על פני תקופות זמן מסוימות. החישוב נעשה על ידי לקיחת סטיית התקן של שינויי המחיר היומיים של המניה (בדרך כלל מחירי הסגירה) על פני אותה תקופה ולאחר מכן בחישוב שנתי. ומוצג כערך אחוזי.

תנועה צפויה מעריכה לעיתים קרובות את התנודתיות הצפויה יתר על המידה. בהשוואה לתנודתיות ההיסטורית. ניתן להשתמש בתנודתיות ההיסטורית כנקודת ייחוס, כיוון שהיא מציעה תיעוד של תנועת מחירים קודמות

מה גורם לתנודתיות הצפויה לעלות או לרדת?

אירועים כלכליים לדוגמה כמו דיווחי רווחים, יכולים להעלות משמעותית את רמת התנודתיות של מניה.
התנודתיות הצפויה משתנה בעיקר עקב סנטימנט השוק, היצע וביקוש לאופציות, אירועים כלכליים קרובים, תנודות מחירים משמעותיות במניה או במדד, ציפיות ריבית, התקרבות למועד הפקיעה של האופציה.

כיצד משפיעה התנודתיות על מחירי האופציות?

תנודתיות גבוהה יותר משמעותה – תנועות מחיר גדולות יותר, ובסופו של דבר סיכון גבוה יותר.
וככל שיש יותר סיכון המשפיע על המניה, מחירי האופציות יהיו יקרים יותר בהתאם. הרי הגיוני שמוכר האופציה ידרוש יותר כסף אם הוא מעורב בעסקה יותר מסוכנת.

בתור סוחרי אופציות חשוב למקם את עצמכם בצד הנכון של התנודתיות בעת קניה ומכירה של אופציות.

ככל שהתנודתיות עולה, מחירי האופציות עולים מכיוון שטווח המחירים הצפוי של נייר הערך הבסיסי עולה.
מחיר האופציה נקבע על בסיס הערך פנימי וערך חיצוני, IV ממלא תפקיד מפתח בחישוב מחיר אופציה.

שלושת הגורמים העיקריים המשפיעים על מחיר האופציה הם ערך פנימי, זמן הנותר לפקיעת האופציה והתנודתיות של המניה.

ערך פנימי הוא הערך של האופציה בפקיעתה. ההבדל בין מחיר נייר הערך למחיר המימוש של חוזה האופציה הוא הערך הפנימי של האופציה (או הכסף). לדוגמה, לאופציית Call עם מחיר מימוש של $50 יש ערך פנימי בגובה של $5 אם מחיר המניה הוא $55.

ערך חיצוני הוא משלב בתוכו את הגורמים החיצוניים מעבר לערך הפנימי המשפיעים על מחיר האופציות.
הערך החיצוני כולל:
• הזמן שנותר לחוזה (Theta)
• התנודתיות של נייר הערך הבסיסי (Vega)
• הריבית הנוכחית חסרת סיכון (rho)

היוונית Vega באופציות מודדת את ההשפעה של שינויים ב-IV על מחיר האופציה. Vega הוא הסכום שמחיר האופציות משתנה עבור כל שינוי של 1% ב-IV בנייר הערך הבסיסי.

וגא, היוונית הקריטית ביותר למסחר באופציות, ממלאת תפקיד מפתח על ידי מדידת רגישות מחיר האופציה לשינויים בתנודתיות הצפויה (IV) של נייר הערך. בעצם, וגא מציינת את השינוי הצפוי במחיר האופציה על כל שינוי של אחוז אחד ב-IV.

האתגר בתמחור אופציות נובע מהאופי הבלתי צפוי של התנודתיות העתידית, מה שהופך את טבעה לגורם משמעותי. התנודתיות מגלמת את הספקולציות של השוק לגבי האפשרות של תזוזות מחיר משמעותיות לפני שהאופציה תגיע למועד פקיעתה. ככל שתאריך הפקיעה מתקרב, השפעתה של התנודתיות גוברת.

האם תנודתיות גבוהה טובה לסוחרי אופציות?

התנודתיות היא המרכיב של הערך החיצוני של אופציה. מחיר אופציה יהיה יקר יותר אם התנודתיות גבוהה ביחס לממוצע ההיסטורי שלה.
תנודתיות גבוהה במסחר באופציות יכולה להיות מועילה מצד אחד ומזיקה מצד שני, וזה תלוי באסטרטגיית המסחר ובפוזיציית הסוחר בתור קונה או מוכר.

עבור קונים, תנודתיות גבוהה גורמת לעלויות גבוהות יותר מראש עקב עלייה במחירי האופציות. מצד שני אפשר דווקא תנודתיות נמוכה מטיבה יותר עם קוני האופציות. היא מהווה הזדמנות לרכישת אופציות במחיר מוזל, כאשר משאירה מרווח רחב לעלייה במחיר האופציות.

המוכרים כאשר התנודתיות גבוהה, בעודם נהנים מפרמיות גבוהות יותר, עומדים בפני סיכונים גדולים יותר שהאופציה תנוע נגדם. בסופו של דבר, תנודתיות גבוהה מגבירה את התגמולים והסיכונים הפוטנציאליים, מה שהופך אסטרטגיות המשגשגות בתנודות מחירים גדולות לאטרקטיביות יותר, אך דורשות ניהול סיכונים זהיר.

שילוב אסטרטגיות אופציות עם תנודתיות

סוחרים יכולים להשתמש באסטרטגיות תנודתיות, כגון מכירת אופציות (כתיבות), על מנת לנצל את התנודתיות. לדוגמא : מכירה של אופציית PUT כאשר התנודתיות הצפויה גבוהה והסוחר מעריך או חושב שהנכס צפוי לעלות ובכך האסטרטגיה תרוויח מירידה בתנודתיות.

איך סוחרים באופציות על תנודתיות?
כאשר התנודתיות גבוהה, פרמיות האופציות יהיו יקרות יותר. זה עשוי להועיל למוכרי אופציות אם הצפי הוא שהתנודתיות תפחת. אי אפשר לחזות תנודתיות עתידית. רמות נמוכות של תנודתיות עשויות להישאר ברמות אלו לפרקי זמן ממושכים. לעומת זאת, ייתכן שתנודתיות גבוהה לא תחזור מיד לרמות נמוכות יותר.

כיצד משתמשים בתנודתיות צפויה במסחר באופציות?

משקיעים עשויים להשתמש בתנודתיות צפויה ובתנודתיות היסטורית כדי לקבוע אם הם חושבים שאופציה מתומחרת הוגן ולהשתמש במידע זה כחלק מהאסטרטגיה שלהם. אם משקיע מאמין שהתנודתיות גבוהה וצפויה לרדת, הוא עשוי לבחור למכור אופציות מכיוון שתנודתיות נמוכה יותר תגרום להורדת מחירי האופציות. תנודתיות צפויה משמשת גם לקביעת טווח המחירים הצפוי עבור נייר ערך.

סוחרי אופציות מתעניינים בכיוון השוק (מחיר) ובמהירות (תנודתיות). תנודתיות צפויה משקפת את ציפיות הסוחרים למהירות תנועות השוק.

כותב המאמר אינו יועץ פיננסי, המאמר הוא לימודי בלבד ואין לראות בו המלצה לקנייה או מכירה של נייר ערך כזה או אחר.

אולי יעניין אותך גם
פוזיטיבי מציגים
'איך להכפיל את הכסף
כל שנתיים?'​
סדנה מעשית למסחר חיובי באופציות.
סדנת השקעות באופציות

נעים מאוד! אני טל רוזמן.

שמי טל רוזמן  ואני סוחר עצמאי באופציות בשוק ההון האמריקאי. למעשה, אני מכור למסחר באופציות ולהרגשה של הצלחה במסחר. ההגעה לרווחיות באופן עקבי ובדרך שלי, מרגשת אותי כל פעם מחדש. החלטתי שיש מקום ליוזמה עסקית שהיא גם חינוכית – הנגשת המידע אודות הפקת רווחים מההשקעות שלנו, לצד מידע אודות צבירת הון בדרך אל חופש כלכלי.

המטרה והחזון שלי הם ללמד שיטת מסחר פשוטה ומוכחת בשוק ההון, אשר תביא לתוצאות מיידיות לכל מי שישתמש בה באופן מושכל.

אולי יעניין אותך

הקורס שלנו

פוזיטיבי מציגים: קורס מסחר באופציות בחינם