תמחור אופציות

מחיר של אופציה, נקבע על פי מחיר נכס הבסיס של האופציה (מניה, מדד, תעודת סל) ותנאי חוזה האופציה. המחיר של חוזה אופציה נקרא הפרמיה.
מחיר המניה, מחיר המימוש של האופציה, הזמן שנותר עד לפקעית האופציה, התנודתיות של המניה, שיעור הריבית הנוכחית, כל אלו הינם גורמים המשפיעים על קביעת מחיר האופציה.

הבנת תמחור אופציות חשובה ביותר למסחר באופציות בפרט ומניות בכלל. חשוב להבין אילו גורמים משפיעים על מחירי האופציות, ברגע שנדע איך המחיר עובד, מה גורם לעלייה וירידה במחיר נוכל להתחיל לגבש אסטרטגיות מסחר שונות בהתבסס על מחירי האופציות ועל השינויים הצפויים בהן.

מחיר האופציה – הפרמיה

מחיר האופציה מושפע מהערך הפנימי והערך החיצוני, אשר סך שני הערכים הללו קובעים את מחיר האופציה.
ערך פנימי של אופציה הוא התקבול שהיה מתקבל ממימוש מידי של אופציה בשער המניה הנוכחי.
ערך זמן של אופציה הוא ההפרש בין מחיר האופציה לבין הערך הפנימי שלה.

ערך פנימי

הערך הפנימי מכונה באנגלית Intrinsic value, הערך פנימי מייצג את הערך שניתן לגזור מהאופציה בהנחה שמועד הפקיעה הוא עכשיו בזה הרגע והחוזה היה ממומש כאן ועכשיו.

כדי להבין זאת בואו נסתכל על הדוגמא של חוזה Call המקנה את הזכות לקנות מניות במחיר של 100$ למניה בעוד שהמניה נסחרת בזה הרגע ב101$ והערך הפנימי של האופציה הוא הרווח אם מועד הפקיעה היום.
כלומר 1$ למניה. אם היינו קונים עכשיו מניות ב100$ ומוכרים אותן ב101 ישר היינו מרוויחים 1$.
לכן הערך הפנימי היה עומד על 1$ למניה (כל חוזה שולט על 100 מניות) לכן הערך הפנימי הוא 100$.


כפי שרואים בגרף שלפנינו, אם המניה היתה נסחרת ב 102 היינו מרוויחים 2$, ואם היא היתה נסחרת ב 103$ היינו מרוויחים 3$ וכן הלאה
אותו רווח שהיינו מרוויחים בהנחה והיינו ממשים את המניות ברגע זה בהתחשב במחיר המניה הנוכחי זהו שיעור הערך הפנימי.

ומצד שני אם המניה היתה נסחרת מתחת ל100$ לא היינו במצב רווחי. ולכן כפי שניתן לראות בגרף לא משנה איזה באיזה מחיר כל עוד הוא מתחת ל100$ הערך הפנימי יעמוד על 0$.

ערך חיצוני

ההגדרה של הערך חיצוני הוא ההפרש בין מחיר השוק של אופציה, כלומר הפרמיה, לבין הערך הפנימי של האופציה, שהוא ההפרש בין מחיר המימוש של אופציה למחיר המניה.
הערך החיצוני מושפע מגורמים, שלא כמו הערך הפנימי הנגזר ממחיר המניה, מגורמים חיצוניים והם:
ערך הזמן – שהוא משך הזמן הנותר למועד הפקיעה
תנודתיות – רמת התנודתיות של המניה

ערך הזמן

ערך הזמן (time value) של אופציה הוא הערך הנובע מהפרש הזמן שבין מועד קניית האופציה למועד המימוש.
ככל שהזמן שנותר עד לפקיעת האופציה פוחת, גם ערך הזמן של חוזה האופציות יורד. ככל שמשך הזמן עד לפקיעת חוזה האופציות ארוך יותר, כך גדלה ההזדמנות של מחיר המניה לנוע ולהגדיל את הערך הפנימי שלו.
ככל שהזמן חולף ערך הזמן של כל חוזה אופציה דועך ונשחק. ומושג זה ידוע במסחר באופציות כשחיקת הזמן או באנגלית (Time Decay).

דעיכה ושחיקת ערך זמן מתייחסת לירידת הערך של חוזה אופציות ככל שהוא מתקרב לסיומו (מועד הפקיעה). שחיקת ערך הזמן אינו ליניארי, כלומר קצב השינוי גדל ככל שחוזה האופציות מתקרב למועד הפקיעה. אופציה נחשבת ל- נכס עם אורך חיים מוגבל, ערך הזמן נשחק קצת בכל יום שעובר, כאשר השחיקה מואצת ככל שהפקיעה קרבה ובמועד זה האופציה פוקעת חסרת ערך.

האות היוונית שמייצגת את קצב שחיקת הזמן בחוזה אופציות נקרא תטא.

לדוגמא אופציה שמועד פקיעתה הוא בעוד 60 יום תתומחר במחיר של 400$. ואופציה שמועד פקיעתה הוא בעוד 30 יום תתומחר במחיר של 200$. כלומר יותר זמן שווה יותר כסף.

תנודתיות

תנודתיות ראשי התיבות שלה באנגלית IV נקראת ובאנגלית Implied Volatility תנודתיות צפויה מתייחסת לעוצמה שבה מחיר המניה נע או מתנדנד.
למניות שונות רמות תנודתיות שונות, ותנודתיות היא דבר שיכול לזוז, ולהשתנות מקצה לקצה. כך שמניה עם תנודתיות נמוכה כיום יכולה להיות עם תנודתיות גבוהה בעתיד. ותנודתיות היא דבר שהרבה יותר קל לחזות ולצפות מאשר מחירי מניות.

אירועים כלכליים לדוגמה כמו דיווחי רווחים, יכולים להעלות משמעותית את רמת התנודתיות של מניה.
ניתן לעמוד את רמת התנודתיות באמצעות דירוג הIV (= המכונה באנגלית Implaid Volatillity)
דירוג הIV ( באנגלית IVR) מהווה מדד לתנודתיות הנוכחית במניה בהשוואה לרמות ההיסטוריות שלה.
הוא מבוטא באחוזים כאשר ערך של 100 מציין שרמת התנודתיות בנק’ הזמן הנוכחית היא ברמה הגבוהה ביותר בהשוואה לביצועי העבר שלה.


ניתן להשתמש בדירוג IV כדי לקבוע אם מחירי האופציות יקרים או זולים ביחס לרמות ההיסטוריות של תנודתיות המניה.
דירוג IV גבוה מצביע על כך שמחירי האופציות יתומחרו גבוה יחסית, בעוד שדירוג IV נמוך מצביע על כך שמחירי האופציות יתומחרו זול יחסית.

תנודתיות גבוהה יותר משמעותה – תנועות מחיר גדולות יותר והמשמעות לסוחרי האופציות הוא סיכון גבוה יותר

אזורי הרווח של אופציה

המושג "כספיות" (Moneyness) משמש לתיאור שווי הערך הפנימי של חוזה אופציות. המצב הכספי של אופציות מתאפשר בשלושה מצבים בהם אופציה יכולה להיות ואלו המשפיעים על מחיר האופציה.

אופציה בתוך הכסף (in the money) – אופציה שהערך הפנימי שלה חיובי. כלומר, אופציה ששוויה היום גבוה משווי מחיר המימוש של המניה בחוזה האופציה.
באופציית CALL מחיר המימוש נמוך ממחיר המניה
באופציית PUT מחיר המימוש גבוה ממחיר המניה

אופציה בכסף (at the money) – אופציה שמחיר מימושה שווה או קרוב למחיר נכס הבסיס.

אופציה מחוץ לכסף (out of the money) – אופציה שהערך הפנימי שלה הוא אפס. כלומר האופציה פוקעת חסרת ערך.
באופציית Call כשמחיר המימוש גבוה ממחיר המניה.
באופציית Put כשמחיר המימוש נמוך ממחיר המניה.

לדוגמא:

חוזה Call – בחוזה Call שנמצא בתוך הכסף מהווה יתרון על מחיר המניה הנוכחי, וזו הזדמנות לקנות את המניות במחיר זול מהמחיר הנוכחי.
כאמור חוזים ITM של חוזי Call יהיו כל החוזים שנסחרים מתחת למחיר המניה הנוכחי.
במקרה שבדוגמא הזה כל החוזים שמתחת ל-100


חוזה Put – וההפך לגבי חוזי Put ,חוזה שנמצא בתוך הכסף נותן יתרון יחסי לבעליו, מחיר מכירה גבוה ממחיר השוק.
כלומר שחוזי Put שנסחרים בתוך הכסף יהיו כל אלו שנסחרים מעל למחיר המניה.
במקרה שבדוגמא כל חוזי ה Put שנסחרים מעל ל-100.

מודל בלק אנד שולס

המודל המתמטי פותח באוניברסיטת שיקגו בשנת 1973 ומשמש עד היום לתמחור השווי של אופציות ונגזרים פיננסיים. מודל בלאק אנד שולס הוא נוסחה המאפשרת לחשב את השווי ההוגן של אופציות.
ישנם חמישה גורמים המשפיעים על מחיר האופציה לפי המודל:

  1. מחיר המימוש
  2. מחיר המניה (נכס הבסיס)
  3. הזמן שנותר עד לפקיעת האופציה
  4. תנודתיות המניה
  5. הריבית בשוק

היווניות

"היווניות" הוא כינוי למדדי הערכת סיכון באופציות הנקראות על שם האותיות היווניות המסמלות אותם. היווניות מציגות את השפעת שינויים במחירי האופציות כתוצאה משינוי בגורמים המשפיעים על מחירן.

4 היווניות העיקריות בהם משתמשים לתמחור אופציות:
דלתא – השינוי במחיר האופציה ב $ כתוצאה מעלית שער המדד בנקודה אחת.
גמא – השינוי בדלתא ב $ כתוצאה מעליית שער המניה בנקודה אחת.
תטא – מבטאת השינוי במחיר האופציה ב $ כתוצאה מחלוף יום אחד.
וגא – השינוי במחיר האופציה ב $ כתוצאה מעליה של 1% בתנודתיות.

היווניות נועדו לאפשר לסוחרי האופציות להעריך את ההשפעה המיידית של שינוי בכל אחד מהגורמים המשפיעים על מחירי האופציות. היווניות מסייעות לנו בתור סוחרים לבחור באיזה מחירי מימוש ומועדי פקיעה לבחור בעבור העסקאות שלנו ויתרה מכך להעריך את הסיכון של כל אחת מהעסקאות שלנו. הרי בסוף מה שחשוב לנו להבין מה הסיכון שלנו בכל עסקת אופציות.

ההשפעה של כל גורם מחושבת בנפרד. חישוב היווניות מתבצע און ליין בתוכנת המסחר ומוצג לנו בזמן אמת, כך שאינכם נדרשים לחשב זאת.

דלתא

הדלתא מבטאת את השינוי במחיר האופציה כתלות בשינוי מחיר המניה.
למעשה הינה ערך מספרי המודד מה יהיה השינוי במחיר האופציה עקב שינוי של דולר אחד במחיר המניה. כלומר אם מחיר המניה הוא 1.00$ ושווי הדלתא הוא 0.5 ומחיר המניה עולה בדולר 1 אותו חוזה עכשיו יהיה שווה 1.5$ ולהפך אם מחיר המניה היה יורד בדולר מחיר החוזה היה שווה 0.5$ (הדלתא היתה מחסרת את ערכה מערך החוזה)


לחוזים מסוג Call – הערך יוצג במערכת המסחר בין 0 ל-1
לחוזים מסוג Put – הערך יוצג כשלילי בין (1-) ל-0

גמא

האות היוונית השניה היא הגמא שלה יש קשר ישיר להשפעה על הדלתא
הגמא נחשבת לקצב השינוי של דלתא. והיא מודדת את הכמות שבה הדלתא תשנה את ערכה עבור עלייה של דולר אחד במחיר המניה.
כלומר אם ערך האופציה 2$ הוא ערך הדלתא הוא 0.5 והערך הגמא הוא 0.1 כאשר מחיר המניה יעלה בדולר עכשיו ערך הדלתא תהיה 0.6$.


גמא תהיה גדולה יותר ככל שהאופציה קרובה יותר לכסף. וכמובן תהיה שלילית עבור אופציות פוט.
וכמו בדלתא גם כן במקרה של ירידה בדולר במחיר המניה מחיר האופציה היה 0.5$ והגמא היתה מחסרת את ערכה מערך הדלתא וערך הדלתא ישתנה ל 0.4.

תטא

התטא היא מדד אשר מבטא את שחיקת ערך הזמן של האופציה
התטא מבטאת את שווי הזמן בערך מספרי. התטא תציג לנו בכמה ידעך הערך של האופציה בכל יום שמתקרבים לתאריך התפוגה.
כך לדוגמה אם שווי האופציה הוא 2.00$ וערך התטא הינו 10 סנט ביום שלמחרת התטא תחסר את ערכה מערך החוזה וערך החוזה יהיה 1.90$


זכרו, אופציות הן נכסים מתכלים כאשר הן מתקרבות לתאריך הפקיעה. ככל שמתקרב תאריך הפקיעה שעון הזמן של האופציה מתקתק והזמן הולך ואוזל כך שהשחיקה בזמן מתחילה להאיץ , ולכן הערך של האופציות יורד משמעותית ככל שמתקרבים לתאריך הפקיעה . כלומר ערך התטא גדל ככל שמתקרבים למועד הפקיעה.

וגא

וגא היא מדד המציג לנו מהי הרגישות של האופציה לשינויים ברמת התנודתיות של המניה או של המדד.
הווגה תציג לכם את ההשפעה שיש לשינוי של אחוז אחד בתנודתיות על מחיר האופציה.
בהינתן שכל שאר הגורמים זהים, הווגה תראה לנו מה יקרה לערך של אופציה במידה והתנודתיות תעלה או תרד באחוז אחד.


אם מחיר החוזה הוא 2.00$ וערך הוגא הוא 0.12 ומדד הIV לאותה מניה עומד על 50%.
בעבור עליה של אחוז בערך הIV ל51% ערך החוזה יהיה 1.2$.
ולהפך אם ערך המדד היה יורד באחוז, ערך הווגא היה מחוסר ממחיר החוזה ושוויו היה 0.8$.

אולי יעניין אותך גם
פוזיטיבי מציגים
'איך להכפיל את הכסף
כל שנתיים?'​
סדנה מעשית למסחר חיובי באופציות.
סדנת השקעות באופציות

נעים מאוד! אני טל רוזמן.

שמי טל רוזמן  ואני סוחר עצמאי באופציות בשוק ההון האמריקאי. למעשה, אני מכור למסחר באופציות ולהרגשה של הצלחה במסחר. ההגעה לרווחיות באופן עקבי ובדרך שלי, מרגשת אותי כל פעם מחדש. החלטתי שיש מקום ליוזמה עסקית שהיא גם חינוכית – הנגשת המידע אודות הפקת רווחים מההשקעות שלנו, לצד מידע אודות צבירת הון בדרך אל חופש כלכלי.

המטרה והחזון שלי הם ללמד שיטת מסחר פשוטה ומוכחת בשוק ההון, אשר תביא לתוצאות מיידיות לכל מי שישתמש בה באופן מושכל.

אולי יעניין אותך

הקורס שלנו

פוזיטיבי מציגים: קורס מסחר באופציות בחינם