כוח קנייה למסחר באופציות ומניות – מה צריך לדעת

כוח קנייה הוא מושג חשוב במסחר בשוק ההון המתייחס לסך הכספים הזמינים בחשבון המסחר במניות, אופציות או חוזים עתידיים. נתון זה מייצג את כמות הכסף שניתן לעשות בו שימוש לעסקאות חדשות.

כמשקיעים וסוחרים באופציות ומניות אחד השיקולים המרכזיים בהם יש להתחשב הוא כוח הקנייה המשמש למסחר וכוח הקנייה הפנוי אשר נועד לעסקאות עתידיות או למצבים בהם השוק נע כנגד ההשקעות שלנו.

נקודות מרכזיות

  • כוח קנייה הוא הכסף הזמין שיש למשקיע בחשבון המסחר לרכישת ניירות ערך.
  • כוח הקנייה שווה לסך המזומנים המוחזקים בחשבון המסחר בתוספת המינוף הזמין.
  • חשבון ממונף סטנדרטי מאפשר כוח קנייה של פי שניים על הון עצמי.
  • חשבון מסחר יומי מאפשר כוח קנייה של פי ארבעה על הון עצמי.
  • כוח הקנייה של אופציות מבטא את סכום ההפסד המקסימלי האפשרי בעסקה ומפחית אותו מכוח הקניה בחשבון.
  • כוח קנייה נוסף מאפשר להגדיל את התשואות והרווחים מהשקעות אך מצד שני גם מגדיל את הסיכון להפסדים.

סוגי חשבונות מסחר

חשבון מזומן – Cash Account

חשבונות אלה אינם מאפשרים מינוף כך שכוח הקנייה פשוט שווה לערך הכספי במזומן בחשבון.
מכיוון שכל העסקאות נעשות הן בערך מזומן, זה אומר שכל הרווחים וההפסדים הם ביחס של 1:1.
כתוצאה מכך, לעולם לא ניתן להפסיד יותר מכמות המזומן שיש לכם בחשבון.

לדוגמה, נניח ורצית לקנות 500 מניות של מניה בערך של $20.
אם היית מבצע עסקה זו, כוח הקנייה שלך יקטן ב-$10,000 (500 * 20$).

חשבון עם מינוף – Margin Account

חשבון ממונף (מארג'ין) משמעותו שניתן לבצע עסקאות עם מינוף על הכסף הנזיל במזומן שבחשבון.
ברוב החשבונות הסטנדרטיים התומכים במינוף, סוחרים מקבלים מינוף ביחס של 2:1.

המשמעות היא שעל כל $1 של מזומן בחשבון, כוח הקנייה מאפשר לקנות מניות בשווי של $2, למעשה להכפיל את הרווחים שלנו אבל גם להסתכן באפשרות של הכפלת ההפסד.

בהמשך לדוגמה האחרונה שבה קנינו 500 מניות של מניה של 20 דולר, הפעם כוח הקנייה שלנו יצטמצם רק ב-5,000 דולר במקום 10,000 דולר, היות ונשתמש במינוף כדי לקנות 2 מניות על כל 20 דולר.
במילים אחרות, אם הייתם מפקידים 3,000 $ לחשבון המאפשר מסחר במינוף של 2:1, יהיה לכם כוח קנייה של $6,000

כוח קנייה למניות – Stock Buying Power

כוח קנייה עבור מניות נקבע על ידי שילוב של המזומן הפנוי בחשבון בתוספת של כוח המינוף הזמין בחשבון.
כוח הקנייה של מניות עשוי להשתנות בהתאם לסוג חשבון המסחר ורמת המינוף בו (המארג'ין Margin), דרישות המינוף למסחר במניות בדרך כלל נמוכות יותר בהשוואה לאופציות.

בחשבון מינוף סטנדרטי, כוח הקניה של המניות הוא בדרך כלל פי שניים מכמות המזומן החופשי בחשבון. הסיבה לכך היא שחשבונות עם אפשרות למינוף מאפשרים לקנות מניות ב-50% מהערך של הפוזיציה, מה שמעניק מינוף של 2:1.

המשמעות של מינוף ביחס של 2:1, למשל קניית 100 מניות בשווי של $100 למניה, כוח הקניה הדרוש יהיה $10,000. בחשבון מזומן, תצטרכו 10,000 $ כוח קנייה זמין כדי לבצע את הרכישה.
עם זאת, בחשבון עם מינוף של 2:1, תצטרכו רק 5,000 $ כוח קנייה זמין של מניות על מנת לקנות מניות בשווי 10,000$.

להלן טבלה המדגימה את כוח הקנייה הנדרש של מניות עבור רכישות מסוימות של מניות בהתבסס על סוג החשבון:

לפי הטבלה ניתן לראות כי בעזרת מינוף אנו יכולים עם אותו הון עצמי לסחור במניות בערך של פי שניים.

כוח קנייה למסחר באופציות – Option Buying Power

כוח קנייה של אופציות מייצג את כמות המזומנים הפנויים בחשבון המסחר עבור אופציות. שלא כמו כוח קנייה של מניות, לא ניתן לרכוש אופציות באמצעות מסחר עם מינוף.
בעת רכישת אופציה, הסכום המקסימלי שניתן להפסיד הוא הערך של אותה אופציה. לכן, חשוב שיהיה מספיק מזומן בחשבון המסחר כדי לכסות את עלות האופציה.
במסחר באופציות אופן חישוב כוח הקנייה מושפע בהתאם לאסטרטגיה בה נקט המשקיע, האם בחר באסטרטגיות, מכוסות, חשופות או שהשתמש בגידור עם אופציות PUT, כך שהערך של כוח הקנייה יכול להשתנות עם הזמן בהתאם לתנועות השוק.

אסטרטגיית אופציות עם סיכון מוגבל (גידור) – כוח הקנייה נשאר קבוע ולא משתנה.
הסיבה לכך היא שרמת הסיכון תמיד ידועה ומגודרת כאשר הפוזיציה נוצרה במקור.
דוגמאות לפוזיציות בסיכון מוגבל הם Credit spread, Iron Condor


אסטרטגיית אופציות חשופות – כוח הקנייה עשוי להשתנות ככל שנתוני השוק משתנים , למשל מחיר המניה, ערך הזמן, תנודתיות וכו'
בעת מכירת אופציות, כוח הקנייה תלוי מאוד בסוג האסטרטגיה. עבור אסטרטגיות בעלות סיכון מוגבל, אופציות מכוסות כגון credit spread או איירון קונדור, שבהן ההפסד הפוטנציאליים מוגבלים וקל לחשב אותם מראש, קל יחסית לקבוע את כוח הקנייה המשוער הדרוש.
אסטרטגיות אלו כוללות רכישה בו-זמנית של אופציה אחת ומכירה של אופציה אחרת, ומספקות הבנה ברורה של ההפסד הפוטנציאלי המרבי.

כך שאם סוחרים בפוזיציות של אופציות חשופות, מומלץ לא לנצל את כל כוח הקנייה הקיים בחשבון היות ויש להשאיר כוח קנייה רזרבי למצב שהפוזיציה תשתנה לרעתנו.

לדוגמה, בואו נסתכל על "אפקט כוח הקניה" מקניית אופציית Call על מניית MSFT שנסחרת ב-$6.05:

כפי שאנו יכולים לראות, אפקט כוח הקנייה "מופחת ב-$606.12", כלומר רכישת אופציית Call של MSFT ב-$6.05 מפחיתה את כוח הקנייה הזמין שלנו ב-$606.12.

למה דווקא 606.12$?
ובכן, אופציה בעלות של 6.05$ שווה 605$ במונחים דולריים ($6.05 מחיר אופציה x מכפיל חוזה אופציה סטנדרטי של 100 = 605$). התוספת של 1.12$ במקרה זה מגיעה מעלות העמלה של הכניסה לפוזיציה.
ולכן כוח הקנייה הכולל הוא 606.12$

באופן דומה, שימוש במרווחי אופציות (Vertical) היא אסטרטגיה בה קונים / מוכרים אופציה במחיר מימוש כלשהו ובנוסף מוכרים / קונים אופציה במחיר מימוש יורד / עולה באותו מועד פקיעה.
אלו אסטרטגיות מוגבלות סיכון (Credit / Debit Spread) הדורשים גם כוח קנייה מספק. העלות נטו של מרווחי אופציות, קובעת את כמות כוח הקנייה של אופציות הנדרשת לביצוע העסקה.

בדוגמה הבאה, נסתכל על חישוב כח הקניה במהלך מכירת אופציה עם קנית אופציה מתאימה לכיסויה.
אנו מוכרים מרווח עם סיכון מוגבל ברוחב של 5$ וכוח הקניה הנדרש הוא 337.25$,
ההפסד המקסימלי על המרווח הוא $335 ומחושב כך:
5$ מרווח הפריסה – 1.65$ כסף שקיבלנו על מכירת הפריסה= 3.35$
3.35$ * 100= 335$ כוח הקנייה.
לזה יש להוסיף את עמלת המכירה של 2.25$, כך שנצטרך להקצות 337.25$ כוח קנייה לאופציות (BPR) כדי למכור את האופציה.

כפי שצוין קודם לכן, עבור אסטרטגיות בהן עושים שימוש באופציות בעלות פוטנציאל הפסד "בלתי מוגבל", כגון מכירת אופציית Call ללא העמדת הון עצמי נדרש (מכונה אופציה חשופה – Naked Option), החישוב של כוח הקניה יהיה על סמך גורמים שונים.

שינויים בכוח הקנייה

שינויים בכוח קנייה מתייחסת לכמות ההון הנדרשת כדי לבצע עסקאות ולהעמיד להן ביטחונות.
במצב של שימוש באסטרטגיה של אופציה חשופה מומלץ להימנע משימוש של כל כוח הקנייה בחשבון המסחר, וזאת כדי למנוע סגירה של פוזיציות מפסידות על ידי הברוקר עקב הון לא מספק לביטחונות.

הבנת ההשפעה על כוח הקניה במסחר במניות או אופציות חיונית על מנת להשקיע נכון ולהימנע ממצבים בהם כוח הקניה משתנה באופן קיצוני ואינו מאפשר גמישות במסחר.

כאמור חישוב שינויים עתידיים בכוח הקניה מורכב, לכן חשוב מאוד להבין איך זה עובד כדי שתוכלו לייעל את פעולות המסחר באופציות ולהימנע ממצבים הפסדיים או גרוע מכך מארג'ין קול מהברוקר (Margin call).

מרג׳ין קול במסחר באופציות מתרחש כאשר לחשבון של סוחר חסר כוח קנייה מספיק כדי לכסות הפסדים פוטנציאליים בפוזיציות שלו. זו בעצם דרישה מהברוקר לסוחר להפקיד כספים נוספים או לחסל פוזיציות כדי לעמוד בדרישות המינוף הניתן לו.
כאשר לחשבון של סוחר חסר כוח הקנייה הדרוש עקב הפסדים בפוזיציות המשלבות אופציות, מופעל מרג׳ין קול,אי ביצוע של הפקדת כספים נוספים עלולה לגרום לכך שהברוקר יחסל אוטומטית כדי לכסות את הגירעון ולמנוע הפסדים נוספים.
מרג׳ין קול משמש כמנגנון לניהול סיכונים כדי להבטיח שסוחרים יכולים לשמור על כוח הקנייה הנדרש ולהגן מפני הפסדים מוגזמים במסחר באופציות.

אולי יעניין אותך גם
פוזיטיבי מציגים
'איך להכפיל את הכסף
כל שנתיים?'​
סדנה מעשית למסחר חיובי באופציות.
סדנת השקעות באופציות

נעים מאוד! אני טל רוזמן.

שמי טל רוזמן  ואני סוחר עצמאי באופציות בשוק ההון האמריקאי. למעשה, אני מכור למסחר באופציות ולהרגשה של הצלחה במסחר. ההגעה לרווחיות באופן עקבי ובדרך שלי, מרגשת אותי כל פעם מחדש. החלטתי שיש מקום ליוזמה עסקית שהיא גם חינוכית – הנגשת המידע אודות הפקת רווחים מההשקעות שלנו, לצד מידע אודות צבירת הון בדרך אל חופש כלכלי.

המטרה והחזון שלי הם ללמד שיטת מסחר פשוטה ומוכחת בשוק ההון, אשר תביא לתוצאות מיידיות לכל מי שישתמש בה באופן מושכל.

אולי יעניין אותך

הקורס שלנו

פוזיטיבי מציגים: קורס מסחר באופציות בחינם